MAJAEHITUSE BLOGI x

  • Ehitamise etapid

    Maja ehitamine saab tavaliselt alguse unistusest, just sellest omast ja isikupärasest kodust inimese unistustes. Alustuseks tasukski täpselt selgusele jõuda oma vajadustes ja soovides, kuna õnnestunud uue maja projekteerimine põhineb alati tulevase elaniku vajadustega arvestamisel. Hoolimata sellest, kas ehitamissoovi vallandab mingi teatud majatüüp või sinu unistuste krunt, mõtle järele, mis on sinu jaoks tulevase kodu puhul oluline. Ideefaasis võid tutvuda eri stiili majadega näiteks meie veebilehekülgedel, kust võid maju tutvustavad brošüürid ka koju tellida. Ideid ja informatsiooni erinevate lahenduste kohta võid otsida ka meie majaesitlustelt.

  • Põrandamaterjali valik

    Millise põranda ma oma koju valiksin? Mida põrandamaterjali valides arvesse võtta tuleks ja millised omadused eri põrandamaterjalidel on?

  • Tulekolde valimine

    Tulekollet valides on igaühel silmas peetavate asjade osas oma tähtsuse järjekord, nendeks võivad olla kamina välimus, kütmisvajadus, atmosfääri tekitamine, toidu valmistamine või vajadus lisasoojusallika järele.