VALI OMA
KODU

Meie tootevalikust leiavad endale uue kodu nii moodsat arhitektuuri otsivad kliendid, kui ka klassikalist lihtsust hindavad kliendid. Omatalo – see on on võimalus valida endale kodu suurest majavalikust teadmisega, et kogu tootmisprotsess on usaldatud täielikult oma ala professionaalidele!

OMATALO
ELEMENTMAJA EELISED

Tänapäevased elementmajad on väga suurte võimalustega nii arhitektuuri osas kui ka tulevaste elanike soovide ja vajadustega arvestamisel. Energiatõhuste, keskkonnasõbralike ja kiirelt valmivate elementmajade populaarsus tõuseb Eestis iga aastaga

ISO 14001 on üks osa rahvusvaheliste keskkonnajuhtimise standardite seeriast, mida võib kohaldada mis tahes organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemile kõikjal maailmas. ISO 14001 põhineb tegevustsüklil plaanimine-teostamine-kontrollimine-parendamine. ISO 14001 standardis on määratletud kõik tähtsamad nõuded ettevõtte keskkonda mõjutavate toodete, tegevuste ja teenuste kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks, samuti kogu süsteemi juhtimiseks ja täiustamiseks. loe veel >

OHSAS (Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem) on standard, mis sisaldab töötervishoiu ja -ohutusega seotud nõudeid ning võimaldab ettevõttel riske ohjata ja oma tegevust tõhustada. OHSAS 18001 standard käsitleb töötervishoiu ja -ohutuse juhtimist ning on aluseks ettevõtte pidevale täiustumisele selles valdkonnas. See annab huvirühmadele garantii, et ettevõte järgib oma sõnastatud töötervishoiu ja -ohutuse poliitikat. loe veel >

CE-märgistus näitab, et toode vastab sellele õigusaktiga esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda. Toote nõuetele vastavust tõendab õigusaktis sätestatud juhtudel vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk. loe veel >

ISO9001 standard spetsifitseerib nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile juhuks, kui organisatsioon a) peab demonstreerima oma suutlikkust pakkuda järjekindlalt tooteid, mis vastavad kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele, ning b) püüab suurendada kliendi rahulolu süsteemi mõjusa rakendamise, sh süsteemi pideva parendamise protsesside ja kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele vastavuse tagamise teel. loe veel >