Ehitusinformatsiooni modelleerimine ehk BIM

Ehitusinformatsiooni modelleerimine ehk BIM (Building Information Modeling) on olnud juba aastaid üks ehitusala kesksemaid, kui mitte keskseim arengusuund ja viis asju teha. Millega on praktikas tegu ja millist kasu toob see ehitamise pooltele?

Informatsioon ja modelleerimine

Informatsiooni modelleerimise mõiste koosneb kahest sõnast: informatsioon ja modelleerimine. Alljärgnevalt tutvume nendega lähemalt.
Võtame näiteks ehitise seina. Seinaga seostub lisaks mõõtude infole (pikkus, paksus, kõrgus) ka muud informatsiooni, näiteks selle eri struktuurikihid ja tehnilised väärtused. Traditsiooniliste, üksnes joonistel, loeteludel ja erinevatel selgitustel põhinevate tegevusviiside puhul asetsesid need andmed mainitud materjalides teineteisest eraldi. Sellest pole midagi, majad saadi ehitatud ka sel viisil ja saadakse tulevikuski.


BIM on informatsioon

Ehitusinformatsiooni modelleerimist kasutades projekteeritud sein on tark. See kätkeb kogu informatsiooni ja informatsiooni modelleerimist toetav CAD-programm, näiteks CADS House, oskab käsitleda seina seinana, mitte ainult hulga joontena. Programm oskab näiteks informatsioonimudelist luua hulgaloetelusid ja energiatunnistusi, kasutades seinte ja muude informatsioonimudeli objektide, näiteks ruumide, tehnilisi väärtuseid. Ka teised informatsioonimudeleid toetavad programmid suudavad kasutada sedasama standardset teavet. Ühtseks keeleks on rahvusvaheline avatud teabesiirdestandard IFC.

BIM on 3D

BIM tähendab ka 3D-modelleerimist. Ehitis ja kogu sellega seonduv tehnika 3D-modelleeritakse. Samal viisil modelleerib näiteks elektriprojekti tegija kaabliriiulid ja valgustid ning kütte- kanalisatsiooni- ja ventilatsiooniprojekti tegija ventilatsioonikanalid. Sellest saadav suurim kasu on kvaliteedi paranemine. Projekti osapooled võivad 3D-mudelite abil teha kokkupõrkekontrolle, peale mida võib näiteks elektriprojekti tegija olla kindel selles, et tema kujundatavad kaabliriiulid ei tungi ventilatsioonikanalitesse ja vastupidi. Kui kõnealuse kaabliriiuli jaoks on vaja seinakonstruktsioonidesse auku, saab ka “augutellimus” konstruktsioonide projekteerija poolt täidetud informatsioonimudelit kasutades. Õigupoolest ongi nii, et muudatused tuleks teha pigem ekraanil kui objektil ehk “pigem hiire kui Hiltiga (toim. Liechtensteinis asuv professionaalidele mõeldud ehitustööriistade tootja)”, nagu ühe ehitusettevõtte projektijuht omal ajal BIM-i eelistest rääkides tõdes.

BIM osaleb Teie maja projekteerimises

Kus BIM-i näha on ja millist kasu toob see ehitise lõppkasutajale? Eriti juhul, kui asjale lähenetakse ühepereelamu ehitaja vaatenurgast ja nii, et tähele jäetakse panemata need kvaliteedi ja kulutõhususega seotud parandused, mis loomulikult “kliendile kaela sajavad”. Esiteks hõlbustavad 3D-mudelid tulevase kodu kavandamisprojektis asjade tajumist. Juba on olemas süsteemid, kus lõppklient võib oma tulevase kodu 3D-mudelit vaadelda naabermaju sisaldavas virtuaalmaailmas ja kindlustada kasvõi elutoa akna vaated naaberkrundile.

 
BIM-i lõppeesmärgiks on kvaliteetsem ja kulutõhusam ehitamine, tööriistadeks informatsioonimudelil põhinevad projekteerimis- ja ehitusprotsessid ning ühtse keelena IFC.

<< Eelmine