ISO14001

ISO 14001 on üks osa rahvusvaheliste keskkonnajuhtimise standardite seeriast, mida võib kohaldada mis tahes organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemile kõikjal maailmas. ISO 14001 põhineb tegevustsüklil plaanimine-teostamine-kontrollimine-parendamine. ISO 14001 standardis on määratletud kõik tähtsamad nõuded ettevõtte keskkonda mõjutavate toodete, tegevuste ja teenuste kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks, samuti kogu süsteemi juhtimiseks ja täiustamiseks.