OHSAS18001

OHSAS (Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem) on standard, mis sisaldab töötervishoiu ja -ohutusega seotud nõudeid ning võimaldab ettevõttel riske ohjata ja oma tegevust tõhustada. OHSAS 18001 standard käsitleb töötervishoiu ja -ohutuse juhtimist ning on aluseks ettevõtte pidevale täiustumisele selles valdkonnas. See annab huvirühmadele garantii, et ettevõte järgib oma sõnastatud töötervishoiu ja -ohutuse poliitikat.